C C C C A+ A A- X

Съобщение

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

-------------------------------------------------------

Заповед № 80 на Председателя на РС – Самоков за достъпът на външни лица в сградата на съда.

-------------------------------------------------------

        Доклад по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020г., с приложенията към него е публикуван на интернет страницата на ВСС – http://www.vss.justice.bg
-------------------------------------------------------

Видеоклипове по проект "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове".
-------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


          След двумесечно извънредно положение в страната ние – съдиите и съдебните служители, отново Ви поздравяваме с „Добре дошли“ в сградата на Районен съд – Самоков!
          Разчитаме на Вашето разбиране и търпение за техническите и физическите ограничения, които съпътстват нормализирането на дейността на съда и възобновяването й в пълен обем. Дори обявяването на изготвените съдебни актове отнема повече време от обичайното. Ще направим всичко възможно, за да свършите работата, за която сте дошли в съда, но нека това да не става за сметка на Вашето и нашето здраве.

          БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, СОЛИДАРНИ И ОТГОВОРНИ!

-------------------------------------------------------

Заповед № 61 на Председателя на РС – Самоков за дейността на съдиите от 14.05.2020г.

Заповед № 60 на Председателя на РС – Самоков за организация на работата в РС – Самоков от 14.05.2020г.

Заповед № 59 на Председателя на РС – Самоков за достъп до сградата на съда и съдебната зала от 14.05.2020г.

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение по протокол № 15 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.05.2020г.

Разпореждане за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ВТОРИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 07.04.2020г.

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители

Разпореждания за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ПЪРВИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 22.04.2020г.; 29.04.2020г.; 08.05.2020г. и 13.05.2020г.

Разпореждане за пренасрочване на открито съдебно заседание по дела на ПЪРВИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 15.04.2020г.

Разпореждания за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ПЕТИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 04.05.2020г. и 11.05.2020г.

Разпореждане за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ВТОРИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 14.04.2020г.; 21.04.2020г.; 28.04.2020г.; 05.05.2020г. и 12.05.2020г.

Разпореждане за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ТРЕТИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 23.04.2020г.; 30.04.2020г.; 07.05.2020г.

Заповед № 47 от 08.04.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно нова организация на работата в РС – Самоков, след 13.04.2020г. в рамките на извънредното положение

Заповед № 45 от 01.04.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно организация за издаване на свидетелства за съдимост.

Разпореждания за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ПЪРВИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 01.04.2020г. и 08.04.2020г.

Разпореждания за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ПЕТИ съдебен състав в РС – Самоков, насрочени за 23.03.2020г., 30.03.2020г., 06.04.2020г., и 13.04.2020г.

Заповед № 42 от 18.03.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно конкретизиране на начина на разглеждане на граждански дела в съответствие с решението на ВСС от 15.03.2020г.

Заповед № 40 от 17.03.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно образуване на дела и съпътстващи организационни мерки

Разпореждане за пренасрочване на открито съдебно заседание по дела на ПЕТИ съдебен състав

Разпореждане за пренасрочване на открито съдебно заседание по дела на ТРЕТИ съдебен състав

1 - во Разпореждане за пренасрочване на открито съдебно заседание по дела на ПЪРВИ съдебен състав

2 - ро Разпореждане за пренасрочване на открито съдебно заседание по дела на ПЪРВИ съдебен състав

Заповед № 39 от 16.03.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно Организация на работата в РС - Самоков по време на извънредното положение

Заповед № 38 от 16.03.2020г. на Административния ръководител на РС - Самоков относно разглеждане на дела по време на извънредното положение

Разпореждане за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ТРЕТИ съдебен състав в РС - Самоков, насрочени за 19.03.2020г. и 26.03.2020г.

Разпореждане за пренасрочване на открити съдебни заседания по дела на ВТОРИ съдебен състав в РС - Самоков, насрочени за 17.03.2020г.; 24.03.2020г.; и 31.03.2020г.

Oрганизация на съдебни заседания във връзка с ограничаване на риска от разпространение на COVID-19

График за справки и мерки за дезинфекция

Телефони за връзка:
Деловодство за справки по дела – 0722/66173
Регистратура, Бюро „Съдимост“ и секретар „СИС“ – 0722/66211

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация