C C C C A+ A A- X

Други институции

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ


ПАРЛАМЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 


ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ


ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКИ КОНВЕНТ 
КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА

СЪВЕТА НА ЕВРОПА

КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН

МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

МЕЖДУНАРОДЕН СЪД В ХАГА

LEXINTER.NET

СРАВНИТЕЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ


СЪДЕБНИ ШКОЛИ


НАЦИОНАЛНА ШКОЛА НА МАГИСТРАТУРАТА НА ФРАНЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ИСПАНИЯ

THE NATIONAL JUDICIAL COLLEGE - САЩ

THE NETHERLANDS HELSINKI COMMITTEE

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА МАГИСТРАТИТЕ Е РУМЪНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ В ЧЕРНА ГОРА

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ В СЪРБИЯ


ДРУГИ


РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ МП

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ МФ

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА КЪМ ПАРЛАМЕНТА

СЪДЕБНА ВЛАСТ И ПРАВОСЪДИЕ КЪМ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НОВИНИ НА ТЕМА "ПРАВОСЪДИЕ" ОТ МС

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЮРИСТИ - ПЛОВДИВ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ (НАПИМС)

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЮРИСТИ "ЕЛСА-БЪЛГАРИЯ”

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ВНЕСЕНИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТИ

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АМЕРИКАНСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПОРТАЛ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНО РАЗВИТИЕ

ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

LAW.COM

DICTIONARY - ПРАВНИ ТЕРМИНИ

ЮРИДИЧЕСКИ ПОРТАЛ - FINDLAW

CALIFORNIA CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS

UNIFORM LAW COMMISSIONERS

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация